Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Ανανέωση προσφοράς κόκκων κεφίρ

Από την Αλεξανδρούπολη ο Νίκος με μεγάλη εμπειρία, προσφέρει κεφίρ δωρεάν σε όποιον ζητήσει. Χρεώνεστε τα έξοδα αποστολής βέβαια.
Επικονωνείστε μαζί του nkaldurumidis@pgna.gr